Statystyki

  • Odwiedziło nas: 552375
  • Do końca roku: 36 dni
  • Do wakacji: 209 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

     

 

Historia Przedszkola w Borzęcinie Górnym

 

 

w latach 1947 - 1982

 

     Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym zostało założone 1 marca 1947 roku przez Inspektorat Szkolny w Brzesku.  Lokal przedszkola znajdował się we wschodnim skrzydle na parterze w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Górnym. Jak w pierwszej kronice odnotowuje Pani Julia Pilch (wieloletnia kierowniczka przedszkola), nieznana jest pierwsza wychowawczyni, która opiekowała się dziećmi.

     Od 1.IX.1947 roku Inspektorat Szkolny skierował do tej placówki dwie wychowawczynie – Panią Paulinę Boryczko i Panią Helenę Cichą. W tym czasie liczba dzieci wzrosła z 10-ciu do 60-ciu, a przedszkole otrzymało jeszcze jedną salę w skrzydle południowym. Przedszkole czynne było przez 5 godzin dziennie, a dla dzieci przygotowywany był tylko obiad (jednodaniowy lub dwudaniowy), w zależności od funduszy jakimi placówka dysponowała.

Następną wychowawczynią była Pani Janina Boryczko, która pracowała od 1.III.1949 roku do 30.VI.1949 roku.

     Od 1.VII.1949 roku do 30.XII.1949 roku pracuje z dziećmi Pani Julia Pilch, a potem skierowana zostaje do nauki w Liceum Pedagogicznym. W tym czasie do 30.VI.1950 roku zastępuje ją Pani Zofia Garncarz, a potem przez dwa miesiące Pani Maria Maciejowska.

Od 1.IX.1950 roku wraca do placówki po dwóch klasach liceum Pani Julia Pilch (później – Świątek) i pozostaje kierownikiem, a potem dyrektorem przedszkola aż do 1979 roku.

     W tym czasie z jej inicjatywy przeniesiono przedszkole do skrzydła południowo - zachodniego gdzie sale były słoneczne i suche  jak wspomina Pani Julia w zapiskach kronikarskich. W trudnych czasach powojennych borykała się ona z wieloma trudnościami, a szczególnie z brakiem funduszy na bieżącą działalność, a często nawet na wyżywienie dzieci, które już z domów przychodziły głodne.  Dużym wsparciem w tym czasie był prężnie działający Komitet Rodzicielski i rodzice dzieci, którzy pomagali w zakupie lodówki, wyposażenia  kuchni, wymianie pieca, remontach sal i innych pomieszczeń, zakupie dywanów, a przede wszystkim w zakupie zabawek i pomocy dydaktycznych. Kilkakrotnie Komitet Rodzicielski przekazywał także środki na dożywianie dzieci.

     By zobrazować atmosferę tamtych lat warto tutaj zacytować zapis z kroniki, który opisuje dzień, kiedy w przedszkolu pojawiło się radio.

 

     „W dniu 13 marca 1954 r. Przedszkole tutejsze otrzymało po raz pierwszy aparat radiowy „Aga”. Dzień ten był wielkim dniem radości. Dzieci z zadowoleniem i entuzjazmem witały pierwszą piosenkę z radia. Dzieci wychowawczynię zasypywały całymi masami pytań „co to?” „Kto tam jest w tym pudełku?”, itp. Kiedy Warszawa nadawała audycje dla przedszkoli, cisza zapanowała na sali, dzieci aż buzie pootwierały nie wierząc własnym uszom, że aż ze stolicy z Warszawy (jak wytłumaczyła im wychow.) ktoś rozmawia z nimi.”

 

     Przez te wszystkie lata przedszkole było placówką jednooddziałową  i corocznie uczęszczało do niego od  26 – 42 dzieci, ale najczęściej było to około 35 dzieci.  Tradycyjnie świętowano „Dziadka Mroza” (tak w tamtych latach nazywano świętego Mikołaja) i organizowano bale karnawałowe dla dzieci. Uroczyście obchodzono także Święto Kobiet (8 marca), 1 Majowe pochody i Dzień Matki, na które wychowawczyni z dziećmi przygotowywała występy. Natomiast w Dzień Dziecka, przedszkolaki furmankami jechały na wycieczkę do lasu. Często dzieci z Przedszkola w Borzęcinie Górnym (również furmankami) odwiedzały kolegów z Borzęcina Dolnego i spędzały tam czas na wspólnej zabawie.

     Od 1.II.1970 roku przedszkole było czynne 9 godzin (od 700 – 1600) po obiedzie zostawały tylko   dzieci matek pracujących, które odpoczywały na leżakach, a doglądała ich pomoc wychowawczyni Pani Czesława Kwaśniak, która w latach następnych pracowała jako kucharka. W tym czasie, w związku z dłuższym pobytem dzieci w przedszkolu, od 6.IV.1972 roku dzieci zaczęły jadać śniadania. Dopiero od 1.IV.1073 roku przedszkole otrzymało jeszcze jeden etat pedagogiczny i zatrudniono Panią Marię Miśkowicz, którą od 1.I.1975 roku zastępuje Pani Cecylia Jarmuła (później Pięta), absolwentka 5-letniego Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli. Od 1.VII.1973 roku zatrudniona zostaje również intendentka Pani Kazimiera Adamczyk (później Gzyl).

     Z biegiem lat poprawiały się warunki w jakich funkcjonowała placówka. Od 15.VII.1971 roku po gruntownym remoncie, kiedy wyburzono piece  zainstalowano w przedszkolu centralne ogrzewanie.

     28.VIII.1971 roku staraniem Komitetu Rodzicielskiego z przewodniczącą Panią Ireną Boraca i Ks. Proboszcza  Stanisława Mlyczyńskiego, zakupiono od Parafii 30 arową działkę pod budowę przedszkola (na tym terenie obecnie wybudowano gimnazjum). 10.II.1975 roku powstało Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Przedszkola w Borzęcinie Górnym, którego członkowie odprowadzali składki na budowę nowego przedszkola oraz pozyskiwali środki z innych źródeł. W tym czasie wykonane zostały przez architekta plany na przedszkole, jednak społeczna inicjatywa upadła, gdyż nie uzyskała poparcia z funduszy państwowych.

     W sierpniu 1973 roku częściowo zagospodarowano plac zabaw, który w następnym roku dzięki wsparciu rodziców, którzy pracowali przy jego ogrodzeniu został oddany do użytku.

W okresie wakacji (od czerwca do sierpnia 1975 roku) wprowadzono do przedszkola wodociąg i kanalizację, zamontowano zlewozmywak i 4 umywalki dla dzieci, sanitariaty (jedno oczko) w ubikacji szkolnej, które do użytku oddano w październiku.

     Praca wychowawczo – dydaktyczna, chociaż prowadzona w trudnych warunkach, dzięki staraniom wszystkich pracowników, a szczególnie dyrektorki Julii Świątek przynosiła wymierne efekty, czego dowodem była co rok większa liczba chętnych rodziców, którzy zgłaszali swoje dzieci do przedszkola. Pani Julia kierowała placówką do 30.VI.1979 roku, kiedy to po 30 latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę. Zmarła 14.X.1983 roku w wieku 54 lat, w Dniu Edukacji Narodowej, kiedy miała odebrać Złoty Krzyż Zasługi PRL, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

     Funkcję dyrektora od września objęła Pani Cecylia Pięta, a nauczycielką została Pani Stanisława Turlej. W następnym roku szkolnym 1979/80 Pani Stanisława, po odejściu Pani Cecylii na urlop macierzyński, a potem wychowawczy pracowała samodzielnie, łącząc  równocześnie obie funkcje.

     Nową dyrektorką w roku szkolnym 1980/81 była Pani Irena Ziobrowka (po roku odeszła do Szkoły w Bielczy), a nauczycielką Pani Maria Pilch, która po dwóch latach podjęła pracę w kl. „0” w Przyborowie.

   Wśród pracowników administracyjno – obsługowych, pracujących w tym okresie należy  wspomnieć Panią Marię Pięta, która w latach 1958 – 1983 pełniła funkcję kucharki i woźnej oddziałowej, a także Panią Czesławę Kwaśniewską –  kucharkę w latach  1970 – 1977 roku. Przez 28 lata kucharką była także Pani Irena Kozioł, która pracowała w przedszkolu od 1.XI.1977 roku do 31.X.2005 roku, kiedy przeszła na emeryturę.

     Czytając zapiski z kroniki przedszkola pisane ręką Pani Julii Świątek uwagę zwraca ogromne zaangażowanie rodziców, którzy wspierali Jej działania, a niejednokrotnie ratowali przedszkole przed zamknięciem. Warto tutaj przytoczyć nazwiska wielu osób, które własną pracą pisały historię naszego przedszkola. Są to: Maria Guza, Maria Bach, Józef Oświęcimski, Helena Kołodziej, Zofia Kułak, Maria Kobyłecka, Władysława Kowal, Julia Szczupał, Michalina Kordek, Rozalia Pudełko, Dezyderia Gajda, Danuta Polińska, Anna Rogóż, Maria Kapa, Maria Szawernoga, Eulalia Duda, Wiktoria Klisiewicz, Maria Bąk, Irena Boraca, Emilia Banaś, Jadwiga Klisiewicz, Janina Gałek, Zofia Oćwieja i wielu, wielu innych, których z imienia i nazwiska nie wymieniono.

     Te 35 lat z historii naszego przedszkola, to również losy wielu wychowanków, ich rodzin i mieszkańców całej wioski. W poniższej galerii zamieszczamy kilka fotografii, które znajdują się w pierwszej kronice przedszkola. Równocześnie kierujemy prośbę do osób, które w swoich rodzinnych albumach  mają stare fotografie z tego okresu, o udostępnienie ich nam, byśmy mogli uzupełnić archiwalne zbiory.

                                                                                               Dyrektor przedszkola

                                                                                                  mgr Maria Gibała